Neurologická Rehabilitace

Neurologická rehabilitace je program pod dohledem lékaře určený pro lidi s onemocněním, zraněním nebo poruchami nervového systému. Poskytujeme péči dětem s dětskou mozkovou obrnou, lidem s roztroušenou sklerózou, pacientům staršího věku s mozkovou mrtvicí a poraněním mozku, starším pacientům s Parkinsonovou chorobou a pohybovými poruchami. Rehabilitace zahrnuje zvládnutí pohybových dysfunkcí tím, že se znovu naučíte normální pohybové vzorce, což vám umožní znovu získat mobilitu a funkci.

Léčené stavy zahrnují:

 • Mrtvice
 • GB syndrom
 • Nervový problém
 • Parkinsonova choroba
 • Poranění míchy
 • Nádory
 • Periferní neuropatie
 • Roztroušená skleróza
 • Mozkové aneurysma
 • Mozková obrna
 • Myasthenia Gravis