Fyzioterapie a metodiky

Fyzioterapie pomáhá lidem s rozvojem a udržováním jejich schopnosti pohybovat se a fungovat po celý život. S pokročilým pochopením toho, jak se tělo pohybuje a co mu brání v dobrém pohybu, podporují fyzioterapeuti wellness, mobilitu a nezávislost. Léčíme a předcházíme mnoha problémům způsobeným bolestí, nemocemi, zdravotním postižením, zraněními spojenými se sportem a prací, stárnutím a dlouhým obdobím nečinnosti. Kromě poskytování komplexních fyzioterapeutických služeb založených na důkazech na jednom místě je naše centrum podporováno vysoce kvalifikovanými a vyškolenými fyzioterapeuty.

Jde o mechanickou terapii využívající soubor cviků s i bez asistence terapeuta, které lze po důkladném zacvičení využít zejména k ovlivnění funkce meziobratlových plotének.

 

Je aktivace hluboko uložených svalů zpevňujících jak trup, tak i páteř, pomocí specifických cviků pod dohledem terapeuta. Tyto cviky je vhodné po důkladném zacvičení využít i ke cvičení doma.

Představuje terapii,která umožňuje napravit špatné pohybové návyky prostřednictvím motorického učení. To využívá poloh známých z pohybového vývoje dítěte. Aktivují v podvědomí uložené pohybové vzory napomáhající k napřímení páteře.

Podstata inovovaného Kllapova lezení spočívá ve správném umístění klíčových kloubů a páteře do středu během quadrupedalní lokomoce, tj. lezení na všech čtyřech. Jeho cílem je korigovat zakřivení páteře protahováním a posílením zadních svalů. Je založeno na předpokladu, že páteř je zodpovědná za ochranu a uchování statických a dynamických funkcí nervů a krevních cév. Nesprávné držení těla vede k tělesné nerovnováze, to má negativní účinky na páteř a vede k jejímu oslabení.

Účinky:

 • mobilizační, korekční a stabilizační.
 • centrace klíčových kloubů.
 • zlepšení schopnosti rotace a napřímení páteře.

Využití:

 • skolióza.
 • vadné držení těla.
 • svalová nerovnováha.
 • pooperační stavy.
 • chronické funkční poruchy páteře.

Kinesiotaping neboli atletický taping se již dlouho používá k prevenci a léčbě sportovních úrazů. Zahrnuje tejpování přes a okolo svalů pro podporu prevence nadměrné kontrakce. Používá se elastická forma pásky, která neomezuje pohyb, ale zvyšuje jej. Tapping může zlepšit propriocepci svalů a kloubů tím, že poskytuje smyslovou zpětnou vazbu, snižuje únavu a křeče svalů, otoky, pohmožděniny a nadměrné kontrakce svalů. Může zlepšit aktivaci oslabených svalů, zmírnit bolest a pomoci napravit kloubní mechaniku zvýšením funkce svalů kolem kloubu.

Tejpovací páska má mnoho barevných provedení, které namá vliv na její účinnost léčby. Nicméně někteří sportovci to vnímají a barva tejpu na ně může mít mentální dopad (např. červená může být vnímána jako známka intenzity).

Vlastnosti kinesiotape:

 • korekce funkce svalů.
 • zlepšení lymfatického a krevního průtoku.
 • snížení vnímání bolesti.
 • snížení rizika subluxačního postavení kloubů – zvýšení kloubní stability.

Účinky kinesiotape:

 • ovlivnění svalového napětí.
 • redukce tlaku tkáňových tekutin.
 • psychosomatické faktory.

Manuální lymfodrenáž je masážní technika, která se používá ke stimulaci lymfatických cév a povzbuzuje je k odstraňování odpadních produktů z oblasti poranění nebo bolesti. Lymfatický systém je oběhový systém kolem těla, který odstraňuje odpadní produkty z tkání. Ruce se používají k rytmickému pohybu odpadních produktů pod kůží směrem k lymfatickým uzlinám, kde jsou odpadní produkty odstraněny z lymfatického oběhu.

Stavy pro aplikaci:

 • různé typy lymfedému
 • flebitém
 • lipedém
 • případy traumatického edému
 • případy osteoartrózy
 • případy sympathetic reflexní dystrofie – Sudeckův syndrom
 • revmatoidní artritida
 • svalová zranění
 • popáleniny
 • zranění / jizvy

Jsou to manuální postupy, které ovlivňují měkké tkáně: kůži, podkoží, svaly, facie a zahrnujítaké postupy pro odstranění blokád kloubů.

Kabatova metoda je motoricky ovládaná rehabilitační technika založena na proprioceptivní neuromuskulární facilitaci (PNF). Jedná se o formu protahování určenou ke zvýšení flexibility svalů a zvýšení rozsahu pohybu.

PNF je progresivní protažení zahrnující svalovou kontrakci a relaxaci. Progresivní protahování a změna mezi kontrakcí a relaxací umožňuje svalu přizpůsobit se jeho nové poloze pokaždé, když je držen v poloze. To mu umožňuje protažení v budoucnu. Pokud se tak děje pravidelně, může být dosaženo flexibility a rozsahu pohybu.

Jde o postup k odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchutěla a pozitivně tak vstoupit do reflexního oblouku, který nevhodné změny vyvolává.

Sensorimotorická stimulace je skupina cviků na procvičení rovnováhy, síly a kloubní funkce. Cvičení jsou založena na umístění pacientů do nevyrovnané polohy pomocí nestabilních pomůcek nebo vytvoření nestabilního stavu (např. vytažení podložky). Udržování rovnováhy zlepšuje nervové dráhy.

Spirální stabilizace je vysoce účinná, léčebná a preventivní. Je to mimořádně všestranná metoda, a proto ji může použít kdokoli, kdo si přeje zlepšit držení těla, léčit bolest zad, předcházet zraněním, udržovat dobrý zdravotní stav a pohodu nebo zlepšit sportovní kondici.

Použití speciálně navržené posilovací gumy posiluje slabost svalů, protahuje svaly a snižuje tak napětí a odstraňuje svalovou nerovnováhu uvnitř těla, která je často příčinou pacientova stavu.

Metoda je vhodná pro děti, dospělé, seniory a sportovce. Jednoduchá cvičení lze pohodlně provádět doma nebo pod dohledem terapeuta.

Mobilita nebo flexibilita se často popisuje jako rozsah pohybu nebo činnosti kolem konkrétního kloubu nebo souboru kloubů. Protahování je proces umísťování určitých částí těla do polohy, která prodlužuje nebo protahuje svaly a přidružené měkké tkáně. Po provedení pravidelného protahovacího programu začíná v těle a zejména v samotných svalech docházet ke změnám. Mezi další tkáně, které se začínají přizpůsobovat procesu protahovaní, patří fascie, šlachy, vazy, kůže a zjizvené tkáně.

Přínos strečinku:

 • prohloubení duševní a tělesné relaxace.
 • prohloubení pohybového vnímání.
 • snižuje nebezpečí úrazů, natažení, podvrtnutí.
 • snižuje pravděpodobnost onemocnění páteře.
 • snižuje svalovou bolest.
 • snižuje svalové napětí.

TR-Therapy je přístroj pracující na spolupráci radiofrekvenčního proudu s tkáněmi v těle. Ten je přenášen do těla přes kontakt těla a elektrod. Rozptýlení proudu vede k selektivnímu zvýšení teploty ve tkáni pod semistatickou elektrodou ovládanou terapeutem s účinkem zmírnění bolesti, relaxace svalů, lokálního zvýšení prokrvení, zmenšení otoku.

TR-Therapy lze použít na léčbu akutních a chronických poruch muskuloskeletárního systému jako např. svalových křečí, degenerativních poruch kloubů, bolesti páteře a poranění měkkých tkání.

Kontraindikace:

 1. Aplikace na děti.
 2. Těhotenství.
 3. Tkáně infikované bakteriemi, akutní záněty.
 4. Vážná srdeční a respirační onemocnění.
 5. Poruchy čití.
 6. Záněty kůže, její poškození nebo podráždění.
 7. Krvácivé stavy, menstruace.
 8. Malignity nebo podezření na ni.
 9. Kachexie.
 10. Horečka.
 11. Infekce.
 12. Kovové předměty a aktivní medicínská zařízení(kardiostimulátory, inzulinové pumpy).
 13. Aplikace na endokrinní žlázy a gonády.
 14. Oblast velkých simpatikových plexů.
 15. Periferní nervy těsně pod povrchem kůže.